Kunovský jez

Kunovský jez

Jez Kunovský les se stejnojmenou plavební komorou se nachází na řece Moravě je součástí vodní cesty Baťův kanál.

Zašívárna U Osla je součástí bývalého hrázního domku z baťovské éry, v němž bydlel správce jezu a obsluha zdymadla se svojí rodinnou.

Před horní rejdou plavební komory je jednoduchá lávka umožňující zastavení projíždějících lodí.